System och Produkter
PDF Print E-mail

Softhand erbjuder lösningar inom flera områden för dig som arbetar med professionellt fältarbete. Vi levererar Mobila Systemlösningar, Mobila Applikationer och Kundspecifika lösningar/ Teknikprojekt.

Mobila Systemlösningar ( Mobilt GIS)

Här hittar du våra  systemlösningar. Gemensamt för dessa är att de i regel levereras som tjänst (månadsavgift per användare).  Att testa eller börja använda dessa i verksamheten går därför mycket snabbt, då de endast kräver användarbehörighet på våra servrar och en nedladdning av relevant klient. 

Område Användare
GPS Tracking 
 
GPS Order 

GPSTrygg 
 
  
Rondering
      
Kommunal Förvaltning  Fastighetsskötsel x x x
 och Entreprenad Halkbekämpning x  
 Gatudrift    xxx x
 Miljö x x x
 Omsorg x x x 
 Park&Natur  x x
 Renhållning x  x
 

Trafik

 x x x
 Vatten & Avlopp x x x
      
Andra Segment       
      

 Service och Underhåll

  x x x x
 Vaktbolag    x x
 Entreprenad   x x x
 Transport  x x  x  

 Mobila Applikationer

Softhand erbjuder även färdiga mobila applikationer för dig som arbetar med tex. GPS-Inmätning, Digitala kartor i fält eller olika typer av Besiktning, Inspektion, Inventering och Kontroll t.ex. Trädinventering, Lekplatsbesiktning, Tillgänglighetsinventering, Vattenbiotopskartering, Enskilda avlopp, Lokala trafikföreskrifter (LTF) , Markkartering, VA, m.fl.
Gemensamt för dessa är att de är applikationer som installeras på en handburen enhet och levereras som nyttjandelicenser.

  
Område Användare

 
Objektsinmätning/
Objektsinfo

 
Besiktning/
Inventering
  
Vattenbiotops
kartering

AgriKart
 
      
 Kommunal Förvaltning Fastighetsskötsel  x  
 och EntreprenadGIS verksamhet x   
 Gatudrift    x x  
 Miljö   x 
 Park&Natur x x  
 Renhållning x x  
 

Trafik

 x x  
 Vatten & Avlopp x x  

 

     
Andra Segment     
       
 Länsstyrelser

 Miljöinventering

   x 
  Djurtillsyn   
      
Miljökonsulter  Miljöinventering   x 
  Markkartering    x
  Provtagning  x  x
      

 Service och Underhåll

   x  
 Vaktbolag

 

  x  
 Anläggning   x  

 Kundsspecifika lösningar och Teknikprojekt

Softhand hjälper då och då andra företag med teknikutveckling. Några exempel:

Hälsa/IT
Tillsammans med Kristianstads kommun har vi genomfört en pilotstudie för införande av en mobil systemlösning i vårdkedjan. Avsikten med studien har varit   att med modern teknik höja kvalité och öka effektiviteten och på så vis minimera risken för avvikelser i samband med läkemedelsadministration på äldreboende.
Inom området Hälsa/IT har Softhand tagit fram en Mobil patientjournal tillsammans med Empower Healthcare solutions och mot deras system Smart (tm).
Kommunala Verksamhetsystem 
Softhand har utvecklat och levererar mobila lösningar för TEKIS Verksamhetssystem (Park, Lekplats & VA).
RFID teknik
Softhand har flerårig erfarenhet av lösningar baserat på RFID. Inom konceptet "Mobilizing RFID" erbjuder Softhand en metodik och möjligheten att utvärdera och testa av nyttan i din verksamhet med en mobil lösning tillsammans med RFID-teknik.
Kunder som idag använder sig av lösningen återfinns bland annat inom verksamheter som hanterar Elstolpar och belysning samt Hamnar , brygg och båtplatsinventering. Läs mer om lösningarna med RFIDstöd: RFID-projekt Besiktning/Inventering

Softhands lösningar baseras på det vi kallar Softhand Mobility Suite. Här hittar du mer information om Softhand Mobility Suite.

 

 
© Softhand Technology AB 2018-11-18