20100312 PDF Print E-mail

Stort reportage i Tidningen Mobil om Softhands systemlösningar (GPSTracking/halkbekämpning) . Nätversionen hittar du här.

 
© Softhand Technology AB 2018-11-18