20090204 PDF Print E-mail

Sigtuna kommun driftsätter GPSOrder & Tracking efter framgångsrikt Pilotprojekt. Systemet kommer att användas inom trafikövervakningen, samt för att få bättre kontroll på hanteringen och flödet av skrotbilar, zonparkeringar och handikapp-platser.

 
© Softhand Technology AB 2018-11-18