PDF Print E-mail
 
 

Fältarbete innebär ofta att man arbetar ensam och i otrygga miljöer. 
Vid vissa typer av yrkesutövning finns det en direkt hotbild tex. miljöinspektion men oftast är det själva arbetsmiljön i sig som innebär risk för olyckor/skador. 
På marknaden finns idag en mängd olika lösningar som gör det möjligt för användaren att slå larm. Gemensamt för de flesta är att det i regel är uppkopplade till en larmcentral. 
Med GPS teknik har det också blivit möjligt att skicka position vid larm.

Gemensamt för merparten av dessa lösningar är att de normalt är förknippade med höga kostnader och kan upplevas som inflexibla. Softhand har därför tagit fram en lösning , GPSTrygg,  som syftar till att ge användaren en betydligt större kontroll och möjlighet att anpassa lösningen allteftersom behoven förändras. 

Ett baskrav i vår lösning är att larmet skall gå till den eller de som snabbast kan komma till hjälp. Detta kan givetvis vara en larmcentral men i många fall så är det en kollega, chef eller anhörig. 
I GPSTrygg bestämmer användaren själv vilka som skall få larmet genom ett intuitivt webbgränsnitt.  I samband med larm ges möjlighet att se senaste position på karta direkt i mobilen. Att det också vid ett larm  kopplas upp ett röstsamtal till valfritt nummer är också det ett baskrav.

Detta är grundfunktionaliteten i GPSTrygg och levereras som en helhetslösning med hårdvara samt positionerings - och konfigurationstjänst. Konfiguration av enheter kan göras från central plats (eller av användaren själv)  vilket sparar mycket tid och pengar om man har många enheter att administrera.   Läs mer  i Produktbladet eller kontakta oss för mer information.

OBS! Denna lösning marknadsförs inte aktivt men kan förnyas på kunds begäran. Idag finns annan hårdvara att tillgå.

 


DEMOFILMER

PRODUKTBLAD

GPSTrygg

Teltonika GH1202

KUNDCASE

FAQ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Boka gärna en tid med oss för en webbdemonstration. Det enda du behöver hos dig är en internetansluten dator! This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
© Softhand Technology AB 2018-11-18