PDF Print E-mail

 

GPSOrder är ett mobilt ärendesystem för att på ett enkelt och smidigt sätt registrera arbetsorder, fel och brister i utemiljö samt ett verktyg vid funktionskontroll på gator och vägar. Alla ärenden geokodas, dvs dess koordinater registreras och ärendet visas på plats i kartan. Vid registreringen i handdatorns kartfunktion, förs aktuell info in och då ärendet åtgärdas, noteras även detta i handdatorn och status sätts.

I lösningen ingår ett webbgränssnitt som med fördel används för felanmälan och arbetsledning. Här fås en unik överblick över det aktuella läget då alla ärenden syns i kartan. Vid felanmälan söks adressen upp och ärendet prickas in i kartan samtidigt som all information förs in. Ett ärende kan kopplas ihop med bilder, både genom att lägga in dem på webben och genom att fotografera på plats med handenheten.

På webben hanteras användarkonton och tilldelning av order till olika användare. Överföring av informationen mellan webben och handenheterna sker i realtid eller då nätuppkoppling är tillgänglig.

Softhands system GPS Order levereras förinstallerad i utvalda handenheter, med inloggningsuppgifter för webbgränssnittet och komplett med kartdata. Det har aldrig varit enklare att komma igång med ett nytt verksamhetssystem.

Ingen stor investering krävs, då GPSOrder erbjuds som en tjänst med fast månadskostnad per användare


DEMOFILMER

 

PRODUKTBLAD

BILDSPEL

KUNDCASE

 

FAQ

 

PROVA PÅ

 


Boka gärna en tid med oss för en webbdemonstration. Det enda du behöver hos dig är en internetansluten dator! This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
© Softhand Technology AB 2018-11-18