PDF Print E-mail

 

Fältarbete med papper, kartor och pennor i kombination med en arbetsmiljö i och i anslutning till vattendrag är ingen bra kombination.

Inom Miljöinventeringsområdet kan Softhand erbjuda färdiga mobila lösningar för dig som arbetar med Vattenbiotopskartering och Markkartering.

Ett flertal Länsstyrelser använder sig idag av den applikation Softhand tagit fram i samarbete med Naturvårdsverket.

Genom att använda Biotopkarteringsapplikationen sparar du ungefär 30 procent av totala arbetstiden och slipper ifrån all onödig dubbelhantering av information. Det gör att du istället kan lägga tid på att analysera och vidareförädla uppgifterna ifrån fältarbetet och därigenom öka kvaliteten på ditt arbete.

Softhands produkt AgriKart används i markkarteringsarbetet av bland annat Hushållningssällskapen i Skåne, som varit med och kravställt samt godkänt produkten. Du kan enkelt ta dig till förutbestämda positioner och registrera din närvaro, och sedan snabbt få guidning om nästa positions läge. Läs mer om AgriKart i produktbladet.

Softhands handdatorapplikationer levereras förinstallerade i utvalda handenheter. Det har aldrig varit enklare att komma igång med ett nytt verksamhetssystem.

 

 


DEMOFILMER

 

 

PRODUKTBLAD

Vattenbiotopskartering

AgriKart

KUNDCASE

 

 

FAQ

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 


Boka gärna en tid med oss för en webbdemonstration. Det enda du behöver hos dig är en internetansluten dator! This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
© Softhand Technology AB 2018-11-18