PDF Print E-mail

 

Inom området Besiktning och Inventering kan Softhand erbjuda mobila lösningar för dig inom flertalet områden.

Våra kunder är verksamma inom Vattenvård, Teknisk förvaltning, Miljöinventeringar, Belysningsinventering och mycket annat.

I flera fall erbjuder vi Streckkods eller RFID-funktionalitet i dessa lösningar där så är relevant och tillämpligt. RFID-märkning av belysningsstolpar är ett exempel medans RFID-baserat inmätningssystem för bryggor och båtplatser ett annat.

Läs gärna om några exempel bland kundcasen nedan.

Vi kan också ta fram specialanpassade protokoll, formulär och system efter dina önskemål och anpassade till din verksamhet för att effekivisera ditt besiktnings och inventeringsarbete.

 

 


DEMOFILMER

 

 

 

PRODUKTBLAD

 

 

 

KUNDCASE

Belysning

Bryggor

Vägtrummor

FAQ

 

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 


Boka gärna en tid med oss för en webbdemonstration. Det enda du behöver hos dig är en internetansluten dator! This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
© Softhand Technology AB 2018-09-18