Effektiv kartuppdatering


Utgångsläge / Bakgrund:

En kommun har ansvar för att upprätta och underhålla ett aktuellt kartmaterial över kommunens gator, parker, ledningar och inventarier. Detta kartmaterial ligger sedan till grund för alla olika verksamheter inom kommunen och deras dagliga arbete. Att uppdatera och förändra detta kartmaterial är traditionellt sett både kostsamt och tidskrävande. Dessutom krävs ofta mycket komplicerad teknisk utrustning och personer utbildade på den. Båstad kommun skulle konkurrensutsätta underhållsarbetet inom gata, park och miljö och för att ha ett riktigt beslutsunderlag måste man först göra en totalinventering av allt som skall omfattas av upphandlingen. Totalt rörde det sig om 40.000 objekt som skulle dokumenteras och kartläggas.

Lösning:

Softhands lösning Objektsinmätning består av en handdator med inbyggd GPS samt en applikation i handdatorn anpassad för enkel och snabb uppdatering av kommunens kartmaterial. Exempel på objekt som med enkelhet hanteras är bänkar, brunnar, stolpar, vägmärken, planteringar, träd, papperskorgar etc. För Båstad kommun gjordes även en kundanpassning med logik för de kartlager som man skulle uppdatera. Allt inventeringsarbete utförs på plats ute i fält, och det traditionella efterarbetet kan helt elimineras.

 

Ingen krånglig och skrymmande utrustning krävs ute i fält. En tålig handdator med inbyggd GPS användes av fältarbetarna Gpsen visar var man befinner sig, och att lägga till ny information och nya objekt till kartmaterialet görs mycket enkelt
 
Efter utfört fältarbete flyttas det uppdaterade kartmaterialet över till den stationära kartmiljön och vidare förädling eller bearbetning görs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/Nytta:

·          Med Softhands Objektsinmätning har Båstad kommun genomfört uppdateringar för sitt kartmaterial inför en konkurrensutsättningen av underhållsarbetet. Man lyckades mäta in de 40.000 objekten på drygt 2 månader med 2 säsongsanställda personer. Med traditionell teknik och metodik hade detta varit en omöjlighet att genomföra på så kort tid.

”För en verksamhet som vill ligga i framkant, vara snabb, tillgänglig och flexibel är denna lösning en stor tillgång. Det är resultaten som räknas. Flexibilitet, enkelhet och resurseffektivitetär grunden för god kvalitet.”, säger Patrik Johansson, verksamhetsutvecklare på Båstad kommun.

Kundfakta:
·      Företag: Båstad kommun
·      Bransch: Kommun
·      Lösning: Objektsinmätning
·      Exempel på andra kunder som använder denna lösning: Falköping, Helsingborg, Järfälla, Ronneby, Sigtuna, Uppsala kommun, Uppsala kyrkor, Vetlanda, Njurunda kyrkor,  

 

 

 

 
© Softhand Technology AB 2018-09-18