Trummor i utmarken

Utgångsläge/Bakgrund:

I kommunen finns ett oändligt antal vägtrummor av olika material och dimension. Fram tills idag har dessa inte varit digitalt dokumenterade. Kunskapen om material, status och geografisk placering har funnits hos en av kommunens trotjänare som snart ska gå i pension.

 Dels har han haft allt i huvudet, dels i kryptiska anteckningar. För att säkerställa att alla inventeras och får en geografisk placering har man i Karlshamn startat ett projekt för inmätning av alla trummor. Den som åker runt i kommunen och gör detta arbete är den pålitlige trotjänaren som ju är den som idag har full koll.

Lösning:

Softhands applikation för Objektsinmätning installerades i en handdator med inbyggd GPS och med kommunens egen karta. Man hade, i kommunens egen karta, valt ut relevanta kartlager som lades in i handdatorn och dessa kunde ordnas för optimal visning. Genom att använda Softhands Objektsinmätning arbetar man på ett mycket enkelt och effektivt sätt. Man har valt att använda enkla protokoll eftersom syftet främst har varit att geografiskt koordinatsätta vägtrummorna. Samtidigt har man sorterat upp trummorna genom att lägga dem i olika lager beroende på vilken typ de tillhör.


Handdator med GPS utrustades med kommunens egna kartor och med ett lager för varje typ av trumma som skulle mätas in.
Man skapade även lager för de som skulle åtgärdas, tex grävas.
 Användaren tog hjälp av GPS’en för att visa rätt område på kartan.Trumman mättes in och lades i korrekt lager. Därmed var den koordinatsatt och visades med en egen symbol.

 
Via det stationära kartverktyget har arbetsledaren full överblick över alla inmätta trummor.Arbetsledaren kan enkelt göra en utskrift av området, vilken ingår i arbetsinstruktionen till anlitad entreprenör, tex trummor som ska grävas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/Nytta:

Med Softhands applikation för Objektsinmätning har Karlshamns kommun på ett mycket enkelt och smidigt sätt kunnat utföra sin inventering av olika typer av trummor, tex med olika diameter, stentrummor, sidotrummor och vattendrag med flera. Detta har följande betydelse:

·          Allt arbete är digitalt från start. Det är inga manuellt förda anteckningar som ska skrivas av och efterbearbetas på kontoret för att man därefter ska kunna se och överblicka allt i det stationära kartverktyget.
·          All data förs enkelt över till kommunens kartverktyg i den stationära miljön.Förutom den digitala inmätningen har applikationen gett andra vinster.
·          Då entreprenör ska anlitas för tex grävningsarbete, görs en utskrift av aktuellt område på kartan och det råder då inga tvivel om var grävningen ska utföras.
·          Det är numera mycket enkelt och överskådligt att få en snabb bild över läget vad gäller standard och geografisk position på kommunens alla vägtrummor.


”Det här är perfekt. Det är så bra så det inte är sant!” säger Staffan Petersson, arbetsledare, Gata.

Kundfakta:

·      Företag: Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
·      Bransch: Kommun
·      Lösning: Objektsinmätning

 

 

 
© Softhand Technology AB 2018-09-18