"Hål i gatan” och andra fel och brister

Utgångsläge/Bakgrund:


”Hål i gatan” är ett kommunalt begrepp som används inom gatuförvaltningen. Säkert är vi många som kört ner i något när vi inte upptäckt det i tid. För att få en total överblick över läget i staden ville Kungsbacka Kommuns Gata & Trafik-enhet  geografiskt koordinatsätta alla hål och andra skador som kan förekomma i gatu-miljön såsom tex trasiga brunnslock, kullkörda stolpar, trasiga trappräcken, ja listan kan göras lång. Man ville kunna lägga in dessa fel och brister direkt på plats i en handdator, men även att expeditionen, dit allmänheten ringer in och anmäler, skulle kunna lägga in anmälningar i samma system.
Därefter ville man göra arbetsorder för att åtgärda det som anmälts och dessa order skulle skickas ut till utförarnas handdatorer.
Under våren genomfördes ett projekt där man testade detta sätt att anmäla fel och brister samt att lämna info om orderns status och dess åtgärder.


Lösning:

Den lösning som användes var Softhands applikation för GPS Order, som består av två delar, en för handdator och en webbaserad för PC. Applikationen installerades i handdatorer med inbyggd GPS och GPRS. Kartan som användes var Softhands standardkarta.
Lösningen bygger på överföring av data via 3G, Mobilt Internet och Internet mellan handdator och webbserver. Inne på kontoret används en vanlig webbläsare i PC’n för att följa alla anmälningar och arbetsorder, lägga upp eller administrera objekt, dess feltyper och åtgärder. Vidare kan man planera och dela ut order. Det gemensamma för de båda gränssnitten är fokus på kartan. Alla order visas både i listor och i karta, detta för att få en mycket överskådlig överblick över läget just nu.
Arbetsmetodiken ute i handdatorn består i att dels registrera nya fel, dels att rapportera åtgärder. Vid registreringen hjälper GPS’en till att ta fram rätt område i kartan och därefter prickas positionen in samt förs in info om feltypen. Då handdatorn som användes även har en inbyggd kamera kan man med fördel ta bilder av objektet. Även dessa skickas upp till servern så arbetsledningen kan se hur objektet ser ut och hur det ser ut på platsen och besluta om åtgärder.
Då felet åtgärdats finns det listor att välja åtgärder från för att underlätta inmatningen.
Genom att använda Softhands GPS Order arbetar man på ett mycket enkelt och effektivt sätt. Handskrivna lappar förekommer inte längre då all information förmedlas digitalt i handdatorn.

 

Handdator med GPS och karta.
Användaren tar hjälp av GPS’en för att visa rätt område på kartan.
Alla order visas med symboler i kartan, både egna och andras.
 

Varje order har en meny för olika val.
·    Visa i karta
·    Visa info /Ändra status

 
Alla egna order visas även i en lista med status och orderhuvud samt ev tidspunktVia webbgränssnittet på kontoret har arbetsledning en unik överblick över läget just nu.
Här administreras alla order, dess feltyper och åtgärder.
Man kan även lägga in bilder på objekten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/Nytta:

Med Softhands applikation för GPS Order har Kungsbacka Kommuns Gatu & Trafikenhet  fått ett smidigt redskap för hantering av felanmälan i verksamheten. Detta har följande betydelse:

·          Enklare registrering av fel och brister.
·          Man har fått full överblick över läget just nu.
·          Expeditionen kan lättare svara på allmänhetens frågor huruvida fel är anmält och om det är åtgärdat.

Förutom den digitala informationshanteringen har applikationen gett andra vinster.

·          Man har fått ett verktyg för arbetsledning men framför allt planering och utdelning av order.
·          Numera kan arbetsledning i realtid se var arbete pågår.
·          Det är mycket enklare att få ut order till den som ska utföra en order, eftersom info skickas ut till handdatorn. Därmed säkerställs att utföraren får korrekt information.

Kundfakta:
·      Företag: Kungsbacka Kommun, Gator & Trafik
·      Bransch: Kommun
·      Lösning: GPS Order

 
© Softhand Technology AB 2018-09-18