Stolpe in...

 

 

Utgångsläge / Bakgrund:

Sigtuna kommun har under en längre tid märkt upp belysningsstolpar och belysningsnätet med streckkoder i samband med nätuppdateringar och nybyggnation. Arbetet har gjorts med underleverantör som både mätt in stolparnas position samt nättillhörighet och klistrat dit unik streckkod på stolpen.
Sigtuna kommun ville kunna göra detta arbete ännu effektivare och samtidigt vara med och testa nytt arbetssätt. 

 

Lösning:

Softhands lösning som Sigtuna använder baseras på kartstödet ifrån produkten Objektsinmätning och ihop med för Belysningsarbeten anpassad lagerlogik med lärande listor. Sigtuna använder sig av en handdator med inbyggd GPS och kamera samt en RFID-läsare. En stolpe registreras med sin position med hjälp av GPSen och noggrannheten i Sigtunas egna kartmaterial. Värdeinformationen läggs in och stolpen knyts till den väder och metall-tåliga RFID-taggen som sedan fästs enkelt på stolparna för kommande inventering och kontroll. Allt inventeringsarbete utförs på plats ute i fält, och det traditionella efterarbetet kan helt elimineras.

 

Ingen krånglig och skrymmande utrustning krävs ute i fält. Handdator och RFID-läsare och RFID-taggar är det enda som behöver tas med vid fältarbetet  Gps´n visar var man befinner sig, och att lägga till eller uppdatera en belysningspunkt görs enkelt.

 
För att minimera felkällor och felskrivningar används lärande logik och listor i kombination med fasta kryssrutor Efter utfört fältarbete uppdateras den stationära kartmiljön med den nya informationen från inventeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/Nytta:

·          Med Softhands RFIDbaserade Belysningsinventering har Sigtuna kommun genomfört uppdateringar för sitt kartmaterial. Under 2008 kommer kontrakterad underleverantör att fortsätta inventeringarna och successivt byta ut streckkoderna mot RFIDtaggar.
·          Man har genom användandet fått en bättre överblick och kontroll, samt snabbare uppdatering av belysningsnätsförändringar. Likaså uppnås en bättre spårbarhet avseende stolparna efter att de tagits ur drift i gatumiljön.

 

Kundfakta:

·      Företag: Sigtuna kommun
·      Bransch: Kommun
·      Lösning: RFIDbelysning

 

 
© Softhand Technology AB 2018-09-18