Spår i snön

 

Utgångsläge/Bakgrund:

Vintertid ska gator, vägar och gångbanor halkbekämpas. Detta görs med kommunens egna fordon samt inhyrda. Kommunens egna fordon tar främst hand om gångbanor och trottoarer.
Emellanåt inträffar tyvärr halkolyckor på gångbanor och trottoarer, vilka mynnar ut i, för kommunen, dyrbara försäkringsärenden.

Det är därför viktigt att veta när och var halkbekämpning skett och vad som gjorts, det vill säga om det är plogat, sandat och saltat. Loggbok har tidigare förts av föraren av fordonet. Föraren har manuellt noterat datum, klockslag, adress och typ av halkbekämpning. Vid försäkringsärenden har man fått leta i loggböckerna för att hitta all information om aktuell vägsträcka.


Lösning:


Softhands system GPS-tracking för Snöröjning består av två delar, dels ett webbgränssnitt och dels ett gränssnitt för handdator.

Handdatorer med GPS placeras i en strömmatad fordonsdocka.

När föraren startar programmet i handdatorn startar GPS’en automatiskt.

Handdatorn kommunicerar med servern via GPRS/3G och skickar automatiskt upp all data med fastställt intervall.
Föraren väljer aktiviteter via knapptryckningar på den stora tryckkänsliga skärmen.
Här är det alltså föraren som styr vad som skickas upp till servern och inte maskinen.

I handdatorn finns också karta där föraren alltid kan se sin position.

I kartan man kan lägga in de olika rutterna.
Via webben har arbetsledaren full överblick över situationen, både redan gjorda turer och var fordonen befinner sig just nu.Arbetsledaren kan se detaljer om varje enskild punkt ett fordon har passerat samt hur dags.
På webben kan arbetsledaren se alla fordon i realtid, dvs. var de befinner sig just nu  Även i handdatorn kan man se alla fordon i realtid samt vilket fordon det är och vad de utför just nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/Nytta:
 

Med Softhands GPS-tracking för Snöröjning har Olofströms kommun nu fått möjlighet till att digitalt logga sin halkbekämpning istället för manuellt. I försäkringsärenden har det följande betydelse:

 

· All data kan med lätthet hittas då det behövs genom att enkelt välja aktuellt datum i kalendern.
· All data finns på Softhands server och kan därmed inte manipuleras av utomstående.
· All tidsstämpling sker från Softhands server och kan därför inte manipuleras.
· All data sparas elektroniskt enligt med hög säkerhet och förvaras på ett betryggande sätt.

 

Förutom den digitala loggboken har systemet gett andra vinster. Eftersom systemet på webben har kartan i fokus, har arbetsledaren har fått en unik överblick över:

· Var halkbekämpning skett.
· Vilka fordon som har kört vilken sträcka.
· Var fordonen befinner sig.


”Jättebra, nu kan jag se om det hänt gubbarna något” säger Per Jönsson, Verksamhetschef.

Kundfakta:

· Företag: Olofströms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
· Bransch: Kommun
· Lösning: GPS-tracking Snöröjning

 
© Softhand Technology AB 2018-09-18